Alles Tonen

We werken in turbulente tijden. Dat vergt nogal wat van organisaties. Vooral van de flexibiliteit en veranderbereidheid van managers en medewerkers.

Alles Tonen begeleidt op een pragmatische manier managers en medewerkers in die veranderende organisaties. Met name op het gebied van beleids-, structuur- en cultuuraspecten.

Alles Tonen heeft ruim 15 jaar ervaring met implementeren van nieuw beleid, projectmatig werken, (interim) leidinggeven, individuele coaching, conflictbegeleiding en begeleiding van teams.

Alles Tonen is voortdurend in beweging, kritisch, aandachtig met oog en oor, concreet en gericht op duurzaam resultaat.

Uitgangspunten bij verandering

- Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden.
- Urgentie, bewustzijn en inzicht zijn de basis voor beweging.
- Inzichten omzetten in concreet handelen.
- Verantwoordelijkheid nemen voor keuzes die je maakt.
- Laat zien wie je bent.

steen

Ze zei: "Dit is voor mij Alles Tonen!" en gaf me deze kleurrijke steen.

Bel of mail gerust - mariet@allestonen.nl - 06 251 46 032

Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial