Projectmanagement

Wilt u een nieuwe manier van werken invoeren in uw bedrijf? Een nieuwe manier van werken die iets anders vraagt van medewerkers?

Een nieuw concept bedenken is waarschijnlijk sneller bedacht dan het implementeren in de praktijk.
Alles Tonen ondersteund u om uw vernieuwing zo vorm te geven dat uw wensen t.a.v. de vernieuwing en uw medewerkers in verbinding zijn.

Uw ideeën en wensen worden uitgebreid doorgesproken en de uitwerking van het beleid en de nieuwe wensen worden afgestemd met de mensen die dat uit gaan voeren. Wensen en knelpunten worden in kaart gebracht en effectieve en efficiënte oplossingen worden voorgesteld.
Afstemming op dit specifieke onderwerp tussen beleid en praktijk zijn nodig. Want een (soms maar kleine) aanvulling of aanpassing kan resulteren in een meer gezamenlijke bereidheid voor vernieuwing.

Heeft u een interim-projectmanager nodig en interesse gekregen door informatie op deze site? Waarschijnlijk heeft u ook nog vragen. Mijn voorstel is om vrijblijvend met elkaar kennis te maken om te bespreken of Alles Tonen een rol kan vervullen in het implementeren van uw nieuwe werkwijze.
Tijdens een, uiteraard vrijblijvend, gesprek bespreken uw op handen zijnde verandering en wat Alles Tonen daar mogelijk in kan betekenen.

mariet_allestonen

"Ondersteuning van beleid naar praktijk."

Bel of mail gerust - mariet@allestonen.nl - 06 251 46 032

Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial