TGI

Ruth Cohn is de grondlegster van Thema Gecentreerde Interactie (TGI), haar uitnodiging: ‘Be your own chairperson!’
In het leiden en begeleiden vanuit TGI speelt het stimuleren van de zelfsturing van mensen dan ook een belangrijke rol.

Als begeleider nodig ik mensen uit om invloed te nemen en keuzes te maken, te verkennen en te gebruiken. Dit vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf en het geheel waar ze deel van uitmaken: de groep, het team, de organisatie, de samenleving.

TGI bevordert gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert zowel de leiders als de deelnemers om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

Een van de methodische uitgangspunten is het balanceren tussen vier factoren:

Ik – de mensen als persoon, als individu
Wij – de samenwerkingsprocessen, de groep, het team
Het – de gezamenlijke opgave en doelen, de taak
Globe – de contextfactoren die van belang zijn.

TGI gaat ervan uit dat deze vier factoren van even groot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Door de samenhang tussen deze factoren te onderzoeken wordt duidelijk welke thema’s aangepakt moeten worden. Het biedt een kompas waarmee ik als coach richting geef aan leer- en veranderingsprocessen.

TGI

Bel of mail gerust - mariet@allestonen.nl - 06 251 46 032

Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial