Deep Democracy

Besluitvorming binnen teams is een thema dat door de jaren heen veel aandacht vraagt van managers. We plannen werkoverleggen, wisselen ideeën uit, proberen elkaar te overtuigen en bereiken uiteindelijk consensus in de groep.

Deze consensus blijkt echter flinterdun te zijn op het moment dat het op uitvoeren aankomt. We denken met elkaar duidelijke afspraken te hebben gemaakt en dan blijkt regelmatig:
‘ja’ zeggen ≠ ‘ja’ doen.
En dat leidt nogal eens tot irritaties en samenwerkingsproblemen.

Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Dit alles vanuit een overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit van kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

Een aantal basisgedachten:

  • Alles wat gezegd wordt heeft waarde (heeft wijsheid in zich).
  • Gedeelde informatie is het cruciale ingrediënt voor samenwerking en besluitvorming.
  • Wat niet gedeeld is in de hele groep zit in het bewustzijn van een aantal mensen maar in het onbewuste van de groep.
  • Frustratie is een uiting vanwege niet gehoorde wijsheid.
  • Niet uitspreken van belangrijke zaken blokkeert en saboteert de informatie- en energieflow van de groep.
uiltje

"Dit uiltje als symbool voor de wijsheid van de minderheid."

Bel of mail gerust - mariet@allestonen.nl - 06 251 46 032

Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial