Zullen we alvast voorbereiden voor LEAN?

Zullen we alvast voorbereiden voor LEAN?

Gisterenavond heb ik een presentatie bijgewoond over LEAN. Interessante en effectieve manier van werken om verspilling in een organisatie tegen te gaan. Aan het einde van de presentatie werd de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen. Er was nog beperkte tijd en op de vraag: “op welke manier motiveer je medewerkers om hieraan mee te doen”, werd geen antwoord gegeven.

Wat mij betreft is dit kenmerkend. Er wordt in organisaties tijd besteed aan de ontwikkeling van efficiënte, innovatieve zaken en ook aan het implementeren. Implementatie is dan vaak het uitleggen en overtuigen van medewerkers. Maar is dat voldoende? Ik betwijfel dat, of eigenlijk: ik weet dat dit niet voldoende is.

Mijn voorstel is om ons allemaal alvast voor te bereiden op LEAN door onze aandacht in organisaties ook echt te geven aan waar het primair om gaat: de klant (via de medewerkers).

Klantgericht werken, een thema dat al jarenlang op de agenda staat bij vele organisaties. Wat is de reden dat het (vaak) niet lukt om echt klantgericht te werken? Medewerkers willen wel en toch…. Wat is het dan? Zullen we dit eens afpellen om te ontdekken wat het werkelijke issue is?

Je verwacht nu waarschijnlijk een puntsgewijze opsomming om een knelpunt af te pellen naar het daadwerkelijke probleem.

Oké, maar dat is dus juist wat we niet moeten doen. Daarin ben ik het helemaal eens met LEAN. Het gaat erom dat je in je eigen organisatie gaat kijken, niet een geweldig idee van een andere organisatie transporteert naar jouw organisatie en dat als norm opleggen.

Jouw organisatie wil uniek zijn, misschien wel de beste zijn! Ga dan in je eigen organisatie op zoek naar klantgericht werken en ontdek wat beter, efficiënter, enz kan. Wat komen klanten en medewerkers in jouw organisatie tegen? Welke verbeterpunten zien zij? Wat zou hen helpen?

Laat medewerkers ervaren dat knelpunten die zij aandragen de basis zijn voor oplossingen en toekomstig beleid. Dat stimuleert om issues kenbaar te maken, hetgeen noodzakelijk is voor LEAN.

En daarna wellicht LEAN invoeren want de winst (tijd en geld) die je behaalt door verspilling tegen te gaan, kan ten gunste van de klant worden ingezet. Mooi toch?

Oh ja, en vergeet niet om zelf klantgericht te werken voor jouw klanten (medewerkers) want uit onderzoek is maar weer eens gebleken dat kritiek niet helpt, maar zelf voorleven wel 🙂

Mariët Tonen

Mijn expertise is ondersteuning bieden van beleid naar praktijk en (misschien nog belangrijker?) van praktijk naar beleid!